Partneri
http://www.kraj.sk/


Odkazy


Upozornenie:

Táto webstránka je už dlhú dobu v pasívnom móde.

Ak by mal niektorý študent záujem ju oživiť, nech ma kontaktuje na mail

pixel

Eko texty : :

Od: gekology82 z 2008/5/22 19:24:00 (4623 počet prečítaní )
Eko texty

2. apríla sme si pripomenuli Svetový deň Zeme. Presne pred 38 rokmi, 22. apríla 1970, vedci a ekológovia vyzvali na ochranu celej Zeme so všetkým, čo k nej patrí. Skutočne svetovým dňom sa Deň Zeme stal až v roku 1990, kedy začalo hlavné pôsobenie Medzinárodného ústredia Dňa Zeme so sídlom v Standforde v Kalifornii (USA).

Prečo by sme si mali každoročne pripomínať tento sviatok? Pracovníčka Darina Šuleková z Centra voľného času v Detve, ktoré organizovalo tieto akcie povedala: „Naším cieľom je upozorniť širokú verejnosť na to, aby si všetci ľudia vytvorili vzťah k nášmu zelenému bohatstvu (lesom, lúkam), priestranstvu v okolím, kde žijeme.“

Boli určené pre žiakov základných, stredných škôl a pre verejnosť. Konali sa buď v CVČ, na základných školách (ZŠ) alebo priamo v prírode. Keďže akcií bolo viacej, museli sa rozdeliť na obdobie 3 týždňov (16. – 28. apríla). Zúčastnili sa tieto ZŠ: 1. ZŠ (Kukučínova 480/6, Detva), 2. ZŠ (Štúrova ul. 12, Detva) a 4. ZŠ J. J. Thurzu (A. Bernoláka 20, Detva). Bolo mi veľkou cťou sa na tom organizačne spolupodieľať, teraz už ako člen Mladých zelených (OZ) v Bratislave.

Akcie pozostávali zo 4. častí:

1. Premietanie ekofilmu Slová rieky (Francúzsko)

Premietalo sa na základných školách 16. apríla (2. ZŠ), 21. apríla (4. ZŠ) a 23. apríla (1. ZŠ) počas vyučovacích predmetov prírodopis, etická výchova a pestovateľské práce. Film sa zaoberá ekologickou katastrofou na rieke Niger v Afrike, kde rieka vplyvom znečistenia a klimatických zmien vysychá a ľudia závislí na tejto rieke majú problémy s prežitím (rybolov). Aby žiaci lepšie pochopili význam tohto filmu a ekologické problémy s vodou, dostali po filme vypracovať kvíz. Vyplňovali ich v skupinkách, na záver bolo spoločné vyhodnotenie a diskusia.

2. Aktivity na 4. ZŠ

22. apríla sa aktivity presunuli do priestorov 4. ZŠ, kde celý 5. a 6. ročník mohlo uvidieť cez dataprojektor ďalšie veľmi kvalitné ekologické filmy : Zem, kontajner na smeti (Nemecko), Maculinea (Nemecko) a Rieky bez povodní (SR). Po premietaní ekofilmov sa ekologické problémy so žiakmi rozoberali, analyzovali a diskutovali. Ekofilmy vystriedal pobyt v prírode. Vytvorili sa skupiny ročníkov a triedy, ktoré spoznávali prírodu v intraviláne mesta Detva. Išlo sa na 3 rôzne lokality, dve boli Voliarkach (medzi Detvou a obcou Kriváň) a jedna na Školskom náučnom chodníku k ústiu Detvianskeho potoka (ďalej len ŠNCH). V rámci spoznávania okolia a prechodu trasami si každá skupina zobrala niekoľko vriec na odpadky. 5. , 6. a 8. ročníku bola pridelená trasa k ŠNCH. ŠNCH má dĺžku 2 km, má 8 zastávok, je obojsmerný a okružný, nachádza sa v intraviláne mesta Detva pri rieke Slatina. V rámci prechodu cez ŠNCH sa vyzbieralo podľa neskromného odhadu asi 20 veľkých vriec odpadkov.

3. Ekofilmy pre verejnosť

Aby aj verejnosť nebola ukrátená na Deň Zeme o ekologické aktivity, pripravilo sa pre nich poobede v CVČ premietanie ekofilmov, a to týchto : Ekologický prírodopis Lúka, Voda, Les (ČR) a Jedovaté lode (Taliansko). Muselo sa s ľútosťou priznať, že o túto aktivitu bol zo všetkých aktivít najmenší záujem. Okrem školského krúžku ochrancov prírody z 1. ZŠ sa prišiel na filmy pozrieť len jediný človek.

4. Monitoring inváznych rastlín

Invázne rastliny sú cudzie, nepôvodné rastliny, ktoré sem rozšíril človek kvôli svojmu úžitku. Tie sa potom začali šíriť tak veľmi, že sú ohrozené naše pôvodné druhy rastlín. Jedinou účinnou metódou je ich postupná likvidácia, ale najprv musíme zmapovať ich výskyt. Medzi takéto rastliny patrí aj Agát biely (Robinia pseudoacacia L.), veľmi známa drevina zo Severnej Ameriky. Aktivity sa zúčastnili žiaci 5. ročníka základných škôl, a to 23. apríla (1. ZŠ) a 28. apríla (2. ZŠ) v rámci vyučovania prírodopisu. Lokalita mapovania 1. ZŠ bolo centrum starej časti Detvy na Námestí SNP, 2. ZŠ mala lokalitu na Krpeľnom vŕšku v časti sídlisko. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do osláv Svetového dňa Zeme v Detve zapojili.

Skončením týchto dní sa ekologické akcie v meste Detva ešte nekončia. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (05. jún) a 10. výročia ŠNCH (29. jún) sa chystá stretnutie na tomto náučnom chodníku. Akcia pravdepodobne prebehne v prvých júlových dňoch, termín bude upresnený. Chceli by sme pozvať širokú i odbornú verejnosť, zástupcov mesta Detva a vybrané médiá. Ďalej bude spracovaný kvíz o vode, ktorý bude uverejnený na stránke MLADÝCH ZELENÝCH.

Autor: Marián Nevolný

pixel


RunCms Copyright © 2002 - 2018
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -